null

0

ใบรับรองออแกนนิค 


เราพัฒนาสมุนไพรจากฟาร์มของเรา

และได้ร่วมใช้สมุนไพรออแกนิคบางส่วน

กับมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภับภูเบศน์

ซึ้งเป็นผู้ผลิตสมุนไพรออแกนิคของประเทศไทย